Tagged: TV News


tin tức hàng ngày của truyền hình vệ tinh

TV transponder Tin tức truyền hình vệ tinh 17 tháng ba 2018

  ABS 2 / 2A 75 ° E 12653 V 43000 5/6 - Các kênh sau là mã hóa : "Telenovelas", "The Manor Int.",”Khỏe mạnh truyền Int.”, "Breakover", "Nga Illusion int.", "Int Retro.", "Drive Int." Trong Irdeto EXPRESS-AM6 53 ° E Komeli TV,...