Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tagged: OpenSPA 6

OpenSPA 6.0.003 wetek

OpenSPA 6.0.003 WeTek.Play của 16.06.2016 được cài đặt trên sdcard

Что нового в OpenSPA 6.0.003 được cài đặt trên sdcard để WeTek.Play – Cải tiến da MetrixJR : màn hình thêm DLNA máy chủ, OpenMultiboot and DLNA Browser Fixed color button in cccaminfo. Added event date in OpenSPA simple EPG Fixed transparencies around some icons. – Thêm vào...