OpenSPA 6 – Vệ tinh và IPTV thu trên Android OpenELEC Enigma2 và LibreELEC
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tagged: OpenSPA 6

OpenSPA 6.0.003 wetek

OpenSPA 6.0.003 WeTek.Play của 16.06.2016 được cài đặt trên sdcard

Có gì mới trong OpenSPA 6.0.003 được cài đặt trên sdcard để WeTek.Play – Cải tiến da MetrixJR : màn hình thêm DLNA máy chủ, OpenMultiboot và DLNA Trình duyệt cố định nút màu trong cccaminfo. Thêm vào ngày sự kiện trong OpenSPA EPG đơn giản cố định...