Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tagged: oscam-ymod v1859

oscam-ymod v1859 ARMv7 Enigma 2

Thay OSCam trên oscam-ymod v1859 ARMv7 Enigma 2 một ví dụ cho Mnigma WeTeK Chơi 13.09.2016

Firmware có sẵn tại Mnigma. Tại thời điểm này có hai tùy chọn chính cho firmware Enigma2 Mnigma HD WeTeK Chơi Receiver. Mnigma để cài đặt, trên thẻ sd ngoài (sdcard thêm) và bộ nhớ trong (NAND tiếp tục). Tôi sử dụng phiên bản của thẻ SD. trong...