Wetek.Play OpenPLi 4.0 beta 09.04.2016 được cài đặt trên sdcard

Đề xuất!