SettingsMbox за VS-IP015(G18REF) с настройките на WiFi, LAN, Miracast, ЦИК, и конфигуриране на дисплея и цифров аудио изход.