SettingsMbox för VS-IP015(G18REF) med WiFi inställningar, LAN, Miracast, CEC, och konfiguration av displayen och den digitala ljudutgången.