SettingsMbox for VS-IP015(G18REF) med WiFi-innstillinger, LAN, Miracast, CEC, og konfigurasjon av skjermen og digital lydutgang.