OpenELEC 6 r21350 gf13e773 za WeTek igra s novi Linux 3.10.89 ruka kora-a9

preporučuje se!