Nova verzija OStool 1.10947 za WeTeK OS + oscam emu sad za Android

preporučuje se!