Eliminar/canviar el nom/tipus canals en la VS-IP015