Διαγραφή/Μετονομασία/ταξινόμηση καναλιών σε το VS-IP015