ΟΝΕ OSCAM 1105 Στο OpenELEC βραχίονα φλοιός a9

συνιστάται!