OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e za WeTek predstavu od 18.08.2015

Može li....