Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e dlya WeTek chơi bởi 18.08.2015

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC – Phát triển xây dựng 18.08.2015

biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150817201256-r21209-g9b9e84e cho WeTek Play trên 18.08.2015

Lần này đã được cập nhật Kodi 15,1 f4dda26 và các thành viên khác của chương trình :

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e для WeTek Play от 18.08.2015
Firmware Update OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150817201256-r21209-g9b9e84e cho WeTeK Play để SDCard:
OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150817201256-r21209-g9b9e84e.tar 103.2 MB
Như svn10945 oscam luôn tươi cho Openelec
service.softcam.oscam-r10945.zip 620 KB

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e для WeTek Play от 18.08.2015

Đề xuất!