โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e dlya WeTek เล่นโดย 18.08.2015

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e для WeTek Play от 18.08.2015

OpenELEC – พัฒนาสร้าง 18.08.2015

รวบรวมของฉัน OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel 20150817201256-r21209-g9b9e84e สำหรับ WeTek เล่นบน 18.08.2015

ในครั้งนี้ได้รับการปรับปรุง Kodi 15.1 f4dda26 และสมาชิกคนอื่น ๆ ของโปรแกรม :

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e для WeTek Play от 18.08.2015
อัปเดตเฟิร์มแว OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel 20150817201256-r21209-g9b9e84e สำหรับ WeTeK เล่น SDCard:
OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel 20150817201256-r21209-g9b9e84e.tar 103.2 MB
ในฐานะที่เป็น svn10945 oscam สดเสมอสำหรับ Openelec
service.softcam.oscam-r10945.zip 620 KB

OpenELEC 6 r21209 g9b9e84e для WeTek Play от 18.08.2015

แนะนำ!