OpenELEC 6 r21387 gd80b87b สำหรับ WeTek เล่นกับลินุกซ์ใหม่ 3.10.90

OpenELEC 6 r21387 gd80b87b для WeTek Play с новым Linux 3.10.90

OpenELEC – พัฒนาสร้าง 08.10.2015

รวบรวมของฉัน OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel 20151008072525-r21387-gd80b87b สำหรับ WeTek เล่นบน 08.10.2015

ในช่วงเวลานี้จะมีเพียงสองการเปลี่ยนแปลง:

ลินุกซ์: อัปเดตเคอร์เนล amlogic เพื่อ 3.10-9df7905 (3.10.90)
wetekdvb: การปรับปรุงระบบ DVB wetek ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ 20151007

OpenELEC 6 r21387 gd80b87b для WeTek Play с новым Linux 3.10.90
Обновление OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel 20151008072525-r21387-gd80b87b для WeTeK เล่นдля SDCard:
OpenELEC-WeTek_Play.arm-6.0-devel 20151008072525-r21387-gd80b87b.tar 105.1 MB

OpenELEC 6 r21387 gd80b87b для WeTek Play с новым Linux 3.10.90

OpenELEC 6 r21387 gd80b87b для WeTek Play с новым Linux 3.10.90

OpenELEC 6 r21387 gd80b87b для WeTek Play с новым Linux 3.10.90

ในการติดตั้ง วางไว้ในโฟลเดอร์ ชุด zaranye OpenELEC OpenELEC 5.95.5 (แขน)

\\\\ปรับปรุง OPENELEC \

และ รีสตาร์ท WeTek เล่น

โปรดเปิดใช้งาน / กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript!
โปรดเปิดใช้งาน / โปรดเปิดใช้ JavaScript![ ? ]

แนะนำ!