เฟิร์มแวใหม่ด้วยการทำงาน Shara สำหรับ VS-IP015 DVB-S2 (g18ref_th2 4.2.2 JDQ39 20140122.V0801)

แนะนำ!