Bất FullHD 1080p trên thu Android g18ref với bộ xử lý AML8726MX