OpenELEC 6 r21152 gc37b5a7 dlya WeTek chơi bởi 27.07.2015

OpenELEC 6 r21152 gc37b5a7 для WeTek Play от 27.07.2015

OpenELEC – Phát triển xây dựng 27.07.2015

biên soạn của tôi OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150727152708-r21152-gc37b5a7 cho WeTek Play trên 27.07.2015

Và một lần nữa đổi mới mục lục. Tại thời điểm này phiên bản là mục lục 15.1 RC1

OpenELEC 6 r21152 gc37b5a7 для WeTek Play от 27.07.2015

renderbuffers tuôn ra khi đỏ bừng video player
Sửa thiết lập network.bandwidth vỡ
PVR: sửa chữa nói lắp indruduced
Thêm ngôn ngữ cài đặt vào danh sách các ngôn ngữ dòng thể
đảm bảo rằng tập tin decriptor cho logfile là NULL'ed
PVR: sửa chữa giữ khóa trong khi truy vấn phụ trợ

OpenELEC 6 r21152 gc37b5a7 для WeTek Play от 27.07.2015
Прошивка OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150727152708-r21152-gc37b5a7 для WeTeK Chơi под SDCard:
OpenELEC-WeTek_Play.arm-6,0-devel-20150727152708-r21152-gc37b5a7.tar 103.2 MB

OpenELEC 6 r21152 gc37b5a7 для WeTek Play от 27.07.2015

OpenELEC 6 r21152 gc37b5a7 для WeTek Play от 27.07.2015

OpenELEC 6 r21152 gc37b5a7 для WeTek Play от 27.07.2015

OpenELEC 6 r21152 gc37b5a7 для WeTek Play от 27.07.2015

OpenELEC 6 r21152 gc37b5a7 для WeTek Play от 27.07.2015

OpenELEC 6 r21152 gc37b5a7 для WeTek Play от 27.07.2015
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Đề xuất!