Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tải về da HD Glass 16 thấy. 11.06 để Enigma 2

Chúc ngày tốt lành, bạn bè! Cập nhật da đẹp bên dưới Enigma2 HD Glass 16 đến thấy. 11.06 , Tôi đặt không có vấn đề! Tôi thực sự thích da HD Glass 16. công việc tuyệt vời. Tôi sử dụng nó kể từ khi phiên bản đầu tiên, thường xuyên cập nhật và tinh chế. Có thiết lập bảng da riêng. Cung cấp trong tải tạm Picon.

Скачать скин HD Glass 16

Tải về da HD Glass 16

                  thấy. 11.06

- ngày sửa chữa trong một số extrascreens và thanh thông tin cơ sở
- thêm vào văn bản dịch từ giúp hình ảnh
- Cứu giúp: cập nhật, sk, dịch cz
- thêm vào trong "INFOBAR": loại TP(màu), thông tin TP(màu), Độ phân giải video(màu)
- cập nhật pl, sk, cz, trong, ru, của, nó, uk, pt, tr, này là, fa, al, ro, hu, nl, và, lt
- màn hình thêm def.: autotimer Plugin
- hiển thị thông tin về phiên bản mới "changelog"

Đề xuất!