Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tagged: Amlogic

LibreELEC 8.0 WeTek_Play

LibreELEC 8.0 WeTek_Play r22945 gac8e298

  Компиляция LibreELEC 8.0 cho WeTek.Play từ 29/04/2016. Danh sách các thay đổi Gita. Плагины под LibreELEC 8.0 : service.multimedia.tvheadend-8.0.100.zip 7.6 MB Плагины под LibreELEC 8.0 service.softcam.oscam-8.0.100.zip 668 KB

Cài đặt AceStream 3.0.6 или на WeTeK.Play под LibreELEC OpenELEC

  Ace Suối – Nó là một phương tiện truyền thông mới nền tảng thế hệ sáng tạo, trong đó sẽ đưa bạn đến một cấp độ mới về không gian đa phương tiện chất lượng cao trên Internet. Ace Suối – nó là nhiều hơn, Không chỉ là một BitTorrent client để chia sẻ tập tin thông qua P2P mạng! Основные направления...

Gắn bất kỳ từ xa IR với giới truyền thông boxing với bộ xử lý Amlogic trên Android

Gắn bất kỳ từ xa IR với giới truyền thông boxing với bộ xử lý Amlogic trên Android

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi trên đảo ngược, đó không phải là để dạy cho các thiết bị điều khiển từ xa để cung cấp cho các lệnh rõ ràng, và hiểu được dạy yêu thích một thiết bị, thoải mái và quen thuộc từ xa IR. Cá nhân tôi thích ý tưởng này nhiều hơn. Có và...