Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tagged: NAND

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 NAND từ 28.06.2016 để cài đặt trong bộ nhớ trong WeTek Chơi

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 28.06.2016 để cài đặt trong bộ nhớ NAND WeTek.Play – đèn flash tươi cần thiết vì không có con đường cập nhật từ phiên bản trước. – ‘Experimental’ is really meant; cớ gì rẻ hay đùa, please...

LibreELEC

Việc phát hành của phần mềm chính thức LibreELEC (Jarvis 16.1) v7.0.2 cho WeTek Chơi

thay đổi danh sách LibreELEC (Jarvis 16.1) v7.0.2 cho WeTek Chơi: Fix một vấn đề mà các bản ghi journald đã bị xóa sổ trên RPi do thời gian / thay đổi NTP sửa chữa một vấn đề mà da không có bootloop con trỏ trên Pi Fix phần cứng Kodi...

nghiệm MNIGMA 0.3 từ phải được cài đặt trong NAND

nghiệm MNIGMA 0.3 từ 14.05.2016 để lắp đặt trong NAND trên WeTek.Play

nghiệm MNIGMA 0.3 từ 14.05.2016 để lắp đặt trong NAND trên WeTek.Play 14.5.2016 – feeds cập nhật – sửa chữa NAND cho Kodi đầu – tiếp tục sửa chữa OE RC (hoặc nghỉ) Experimental Wetekplay Mnigma 0.3 для установки в NAND 14.05.2016

WeTeK Chơi MNIGMA 0.3

nghiệm MNIGMA 0.3 từ 13.05.2016 để lắp đặt trong NAND trên WeTek.Play

nghiệm MNIGMA 0.3 từ 13.05.2016 để lắp đặt trong NAND trên WeTek.Play 13.5.2013 – thức ăn được cập nhật – switch wifi cố định – sửa chữa mạng – misc E2 thứ – Elec RC hỗ trợ thx để pcz, chưa được kiểm tra – some other...