WeTeK Chơi MNIGMA 0.2 từ 08.03.2016 được cài đặt trên sdcard

- E2 được cập nhật
- sửa chữa hạt nhân cho một số dòng AML

Đó là đề nghị để cài đặt lại. Или обновление kernel из PPanel.

WeTeK Play MNIGMA 0.2 для установки на sdcard

MNIGMA 0.2 được cài đặt trên sdcard

Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Đề xuất!