Как да получите root права на vs-ip015 в Android 4.2.2 ?