Kako da biste dobili root prava na c Android vs ip015 4.2.2 ?