כיצד לקבל זכויות הבסיס על האנדרואיד c vs-ip015 4.2.2 ?