OpenELEC с XBMC и tvheadend за dvb-s2 приемник g18ref + HD18S с avl6211 v1.2 SDCard

Може също така....