Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Firmware nghiệm MNIGMA 0.3 từ 27.07.2016 để cài đặt trong bộ nhớ máy thu nội bộ NAND WeTeK Chơi

Firmware nghiệm MNIGMA 0.3 từ 27.07.2016 để cài đặt trong bộ nhớ máy thu nội bộ NAND WeTeK Chơi

Danh sách các thay đổi trong firmware nghiệm MNIGMA 0.3 từ 27.07.2016

27.7.2016
- sys lớn xây dựng lại từ scatch
- kodi cập nhật da
- thức ăn
- thứ misc
Прошивка Experimental MNIGMA 0.3

Firmware nghiệm MNIGMA 0.3

Ở đây bạn có thể tải về các hình ảnh phiên bản mới nhất MNIGMA :
Pruflink MNIGMA chính thức trang tải về firmware cho FullHD WeTeK Chơi Receiver

Đề xuất!