קביעת תצורה של גירסה 3.9.xxx Tvheadend עבור VS-OpenELEC מבוססי IP015 4.2.1