Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Thể loại: WeTek Chơi

Truyền hình vệ tinh Danh sách kênh Amos 4 ° W, Astra4.9 ° E, Hotbird 13 ° E, Eutelsat 36 ° E cho bộ chỉnh để Enigma 2, OpenELEC Việt ở Nhà hát Wetek

Truyền hình vệ tinh Danh sách kênh Amos 4 ° W, Astra4.9 ° E, Hotbird 13 ° E, Eutelsat 36 ° E cho bộ chỉnh để Enigma 2, OpenELEC Việt ở Nhà hát Wetek

Danh sách kênh Amos 4 ° W, Astra4.9 ° E, Hotbird 13 ° E, Eutelsat 36 ° E tính 04.07.2016 Trong danh sách các kênh truyền hình vệ tinh thực hiện bất kỳ thay đổi gần đây, như của 04.07.2016, Chỉ có bộ thu hoạt động trên cơ sở xml đây (satellites-xml.eu). Mỗi transponder Amos 4° W, Astra4.9 ° E, Hotbird 13 ° E, Eutelsat 36 ° E...

Toàn cầu từ cầu HDBox Mega Oscam tất cả HD SD kênh

Bát HDBox vào bóng cho Mega kênh SD OscamA Tất cả HD

Tôi sử dụng một giả lập Mega Oscam bạn có thể có được một cardsharing thử nghiệm miễn phí. kiểm tra Cardsharing Mega Oscam miễn phí – Tất cả các thử nghiệm sharinga HD, SD каналы, máy chủ ổn định. Miễn phí kiểm tra cardsharing DOANH NGHIỆP! Cấu hình cho các phím giả lập Mega Oscam cho các gói thử nghiệm để NTV ++, XXX(13E) et al...