OpenELEC 6 r21372 g6c9a6c5 cho WeTek Chơi với Linux mới 3.10.89 cánh tay-vỏ-a9

Đề xuất!