Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt JavaScript!
Vui lòng kích hoạt / Vui lòng kích hoạt Javascript![ ? ]

Tagged: chèn

Firmware E2 nghiệm MNIGMA 0.3 từ 27.06.2016 được cài đặt trên WeTek.Play sdcard

Firmware E2 nghiệm MNIGMA từ 27.06.2016 để cài đặt trên thẻ SD WeTek.Play – đèn flash tươi cần thiết vì không có con đường cập nhật từ phiên bản trước. – ‘Experimentalis really meant; cớ gì rẻ hay đùa, please do...

LibreELEC

Việc phát hành của phần mềm chính thức LibreELEC (Jarvis 16.1) v7.0.2 cho WeTek Chơi

thay đổi danh sách LibreELEC (Jarvis 16.1) v7.0.2 cho WeTek Chơi: Fix một vấn đề mà các bản ghi journald đã bị xóa sổ trên RPi do thời gian / thay đổi NTP sửa chữa một vấn đề mà da không có bootloop con trỏ trên Pi Fix phần cứng Kodi...